WIADOMOŚCI

Instrukcja instalacji HaynesPro w B-Touch

Korzystanie z bazy danych HaynesPro (online) możliwe jest za pomocą programu Touch.net. Program można zainstalować na dowolnym komputerze. W celu zainicjowania instalacji programu Touch.net wystarczy w programie Up&Go nacisnąć przycisk Archiwum diagnostyczne. Po zainstalowaniu programu należy go zaktualizować do najnowszej dostępnej wersji.

ZAINSTALOWANIE STEROWNIKÓW
1. Podłącz B-touch do komputera za pomocą przewodu USB, oraz do zasilania sieciowego za pomocą ładowarki.
2. W programie Up&Go naciśnij przycisk “Ustawienia”

3. W oknie, które się pojawi naciśnij “Zainstaluj sterowniki urządzenia”

4. Uruchom ponownie urządzenie przy pytanie “Wykryto połączenie z komputerem…” wciśnij krzyżyk (odrzuć).
5. Z MENU testera wybierz tryb T-Mode > USB

6.Uruchom program Touch.net i wejdź w Ustawienia

7.Skonfiguruj łączność z B-Touch wybierając opcje B-Toch , RS232/USB , oraz port COM który został przypisany w Twoim komputerze.

8. Z bocznego MENu wybierz “Licencja”, oraz zapisz ustawienia (powinny pojawić się numery seryjne urządzenia. SYSTEM ZOSTAŁ SKONFIGUROWANY.

9. Korzystanie z HaynesPro jest teraz możlie! Wybierz “Wybór” następnie dowolny pojazd, oraz przycisk “BPS-info…”